Klachtenregeling


Het is van belang dat de zorg die Verloskundigenpraktijk Morgenland verleend naar wens verloopt. Mocht er een situatie zijn voorgevallen waarin men niet tevreden is over de zorg die verleend is, dan stellen de verloskundigen het op prijs als dit bespreekbaar gemaakt wordt. De verloskundigen zullen er hun best voor doen om vervolgens het probleem op te lossen. Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waar men er niet met de verloskundigen uit komt, dan wordt een externe klachtenfunctionaris (CBKZ) ingeschakeld om de klacht in behandeling te nemen. Dit gebeurt binnen 6 weken na het indienen van de klachten per mail of brief. De klachtenfunctionaris zal in eerst instantie een mediation traject starten om tot een oplossing te komen. Voor begeleiding bij indienen van een klacht, kan contact worden opgenomen met het CBKZ