Klachtenregeling


Het is van belang dat de zorg die Verloskundigenpraktijk Morgenland verleend naar wens verloopt. Mocht er een situatie zijn voorgevallen waarin men niet tevreden is over de zorg die verleend is, dan stellen de verloskundigen het op prijs als dit bespreekbaar gemaakt wordt. De verloskundigen zullen er hun best voor doen om vervolgens het probleem op te lossen. Mocht er zich onverhoopt een situatie voordoen waar men er niet met de verloskundigen uit komt, dan is het mogelijk om dit bij de klachtencommissie van de beroepsgroep van verloskundigen, de KNOV, te melden. De klachtencommissie behandeld de klacht onafhankelijk waarna zij vervolgens een uitspraak zal doen over de gegrondheid van de klacht. De klachtencommisie zal een aanbeveling doen aan de verloskundige. Er wordt door de klachtencommissie geen uitspraak gedaan over aansprakelijkheid of schadevergoeding.

Contact gegevens:

Klachtencommissie KNOV
Postbus 2001
3500 GA Utrecht
Telefoon: 073 – 689 18 90
e-mail: evanmackelenbergh@knov.nl