Zwangerschap


Het ontstaan van een zwangerschap is bijzonder. Vrouwen merken vaak snel dat het lichaam veranderd en kunnen te maken krijgen met zwangerschapsverschijnselen, zoals misselijkheid en vermoeidheid. Het ontstaan van een zwangerschap kan ook onzekerheden met zich mee brengen en zorgen voor vragen. Verloskundigenpraktijk Morgenland biedt de mogelijkheid voor het uitvoeren van een zwangerschapstest en het stellen van de eerste vragen.

Zwangerschapscontroles

Eerste controle

Rond een zwangerschapsduur van acht weken vindt de eerste controle plaats waarbij een echo wordt verricht en het intake gesprek plaats vindt. Bij de eerste echo kan de zwangerschap in beeld worden gebracht, die op dat moment vaak tussen de 15 en 20 mm is. Tijdens het intakegesprek komt de gezondheidsgeschiedenis en verloop van eventuele vorige zwangerschappen aan bod. Daarnaast wordt er voorlichting gegevens over leefstijl en informatie gegeven over prenatale screening. Vervolgens volgt het meten van de bloeddruk. De controle wordt afgesloten met het maken van een vervolg afspraak. Tussen tien en twaalf weken zwangerschap wordt de ‘termijnecho’ uitgevoerd. Bij deze echo wordt het kindje opgemeten waarna de uitgerekende datum zal worden vast gelegd, tevens het bloedprikken bij de zwangere vrouw.

Vervolgcontroles

In het begin van de zwangerschap is er één keer per vier weken een controle. Gedurende de zwangerschap loopt deze frequentie op, tot aan het eind van de zwangerschap wekelijks. Tijdens de controles wordt gesproken over het welbevinden van de vrouw. De bloeddruk wordt gemeten en de buik wordt onderzocht waarbij de groei van de baarmoeder gecontroleerd wordt. Bij elke vervolgcontrole wordt naar het hartje geluisterd. Op sommige momenten in de zwangerschap wordt er een extra controle uitgevoerd. Bijvoorbeeld bij een zwangerschapsduur van 30 weken, hier wordt een vingerprik gegeven zodat het ijzergehalte in het bloed kan worden bepaald. Bij een aantal vervolgcontrole wordt er in gegaan op onderwerpen zoals de voorbereiding op de bevalling en het geven van borst- of kunstvoeding. Er is tijdens de controles altijd ruimte om vragen te bespreken.

Het laatste nieuws


Uit de praktijk

Verloskundige Rolande Kempenaar van praktijk Morgenland uit Dronten vertelt...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Rolande Kempenaar van praktijk Morgenland uit Dronten vertelt...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vertel...

Lees meer