Lactatiekundige


Een lactatiekundige is gespecialiseerd in borstvoeding. Als er sprake is van een borstvoedingsprobleem is het verstandig om met een lactatiekundige contact op te nemen. Problemen waarbij een lactatiekundige kan helpen zijn bijvoorbeeld: moeite met aanleggen, pijn bij het voeden, gewichtsafname bij het kind of een borstontsteking. Verloskundige Daniëlle Wesseling is naast dat zij verloskundige ook lactatiekundige. Als lactatiekundige Daniëlle bij een probleem wordt ingeschakeld zal er een huisbezoek plaats vinden. Bij het huisbezoek worden er vragen gesteld, een voeding meegekeken waarna tips worden gegeven om het probleem op te lossen. Aan het eind van het bezoek ligt er een plan van aanpak klaar waar het gezin mee verder kan. Na een aantal dagen is er weer contact met het gezin om te evalueren hoe het gaat.

Verloskundige Daniëlle heeft zich na haar opleiding tot lactatiekundige internationaal gecertificeerd, waardoor zij lactatiekundige IBCLC is. IBCLC staat voor Internationaal Board Lactation Consultant. Als lactatiekundige IBCLC is zij aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor lactatiekundigen, de NVL. Zorgverzekeraars vergoeden in veel gevallen lactatiekundige begeleiding.

Tarief die gehanteerd wordt bij lactatiekundige begeleiding

Tarief die gehanteerd wordt bij begeleiding van lactatiekundige IBCLC:

  • Lactatiekundig consult € 110,-
    Betreft een consult aan huis van 90 minuten waarbij er een persoonlijk plan van aanpak wordt opgesteld. Tarief is inclusief telefonische begeleiding na afloop van consult, tot 2 weken na het consult. Het consult vindt op de praktijk locatie plaats zodra de woonplaats buiten Gemeente Dronten ligt.
  • Telefonisch borstvoeding consult, starttarief € 10,- daarna € 1,- per minuut
    Sommige vragen of problemen over borstvoeding kunnen telefonisch beantwoord of opgelost worden.   Mocht de vraag of het probleem niet geschikt zijn voor een telefonisch consult, dan zal dit worden aangegeven. De duur van telefonisch advies is op verzoek, dit kan variëren van 10 tot 30 minuten.
  • Mail borstvoeding consult € 17,50
    Sommige vragen of problemen over borstvoeding kunnen per mail beantwoord of opgelost worden.  Mocht de vraag of het probleem niet geschikt zijn voor een mail consult, dan zal dit worden aangegeven. Bij een consult per mail wordt uitgebreid in gegaan op de vraag en zo nodig afbeeldingen meegestuurd voor verduidelijking. 

Het laatste nieuws


Uit de praktijk: huid

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer
Uit de praktijk: plan

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vert...

Lees meer