Lactatiekundige


Een lactatiekundige is gespecialiseerd in borstvoeding. Bij vragen of onzekerheden over de borstvoeding is het verstandig om met een lactatiekundige contact op te nemen. Problemen waarbij een lactatiekundige kan helpen zijn bijvoorbeeld: moeite met aanleggen, pijn bij het voeden, gewichtsafname het kind of een borstontsteking. Als lactatiekundige Daniëlle bij een probleem wordt ingeschakeld zal er een huisbezoek plaats vinden. Bij het huisbezoek worden er vragen gesteld, een voeding meegekeken waarna tips worden gegeven om het probleem op te lossen. Aan het eind van het bezoek ligt er een plan van aanpak klaar waar het gezin mee verder kan. Na een aantal dagen is er weer contact met het gezin om te evalueren hoe het gaat.

Naast huisbezoeken bij borstvoedingsproblemen is het bij Daniëlle ook mogelijk om advies te krijgen over het combineren van borstvoeding en werk. Hierbij kan er bijvoorbeeld begeleiding worden gegeven bij het uitzoeken van de juiste kolf of een schema worden maken om een voorraad moedermelk op te bouwen.

Verloskundige Daniëlle heeft zich na haar opleiding tot lactatiekundige internationaal gecertificeerd, waardoor zij lactatiekundige IBCLC is. IBCLC staat voor Internationaal Board Lactation Consultant. Als lactatiekundige IBCLC is zij aangesloten bij de Nederlandse beroepsvereniging voor lactatiekundigen, de NVL. Zorgverzekeraars vergoeden in veel gevallen lactatiekundige begeleiding.

Tarieven die gehanteerd bij lactatiekundige begeleiding

Bij begeleiding van verloskundigenpraktijk Morgenland valt een lactatiekundig consult van Daniëlle in de kraamweek (t/m dag 8) onder de service van de praktijk en worden er geen kosten in rekening gebracht.

  • Lactatiekundig consult 90 minuten € 90,-
  • ‘Back to work’-consult 60 minuten € 60,-

Het laatste nieuws


Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vertel...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Danielle Wesseling van praktijk Morgenland uit Dronten vertel...

Lees meer

Uit de praktijk

Verloskundige Rosemiek van praktijk Morgenland uit Dronten vertelt over wat...

Lees meer